In 2019 is er nog geen bijdrage verschenen op Litecoins Github-pagina. Door de stagnerende ontwikkeling binnen de Litecoin-community maken zowel Litecoin-gebruikers als -houders zich ernstige zorgen over de toekomst van het platform. De bedenker en ontwikkelaar van Litecoin, Charlie Lee, bracht onlangs meer duidelijkheid over de stand van zaken.

“Onlangs is er veel FUD ontstaan vanwege het feit dat er nog geen code-commits zijn gedaan voor Litecoin in 2019. Als je kijkt naar Litecoin GitHub (https://github.com/litecoin-project/litecoin …), lijkt het alsof we in 2019 geen werk hebben verricht. Er zijn eigenlijk 2 redenen waarom dit het geval is, ook al hebben er wel ontwikkelingen plaatsgevonden.”

De eerste reden die Lee noemt is het feit dat Litecoin een aantal maanden achterloopt op de ontwikkelingen van het Bitcoin-netwerk. Daardoor releasen Litecoin-ontwikkelaars nieuwe code pas een aantal maanden nadat deze voor Bitcoin zijn gereleased. Bovendien werd dit in mei dit jaar nog Litecoin Core 0.17.1 gereleased, waarmee Lee probeert aan te tonen dat de ontwikkelaars niet stil hebben gezeten.

Dat het lijkt alsof de ontwikkelaars een jaar niets hebben gedaan komt echter door het feit dat de bijdragen voor Litecoin worden toegeschreven aan Bitcoin-ontwikkelaars. Er is echter nog een tweede reden waarom het lijkt alsof er niets gebeurt. 

De hoofdontwikkelaars van Litecoin, Adrian Gallagher, zou bijdragen namelijk enkel aan zijn eigen branch toevoegen. Volgens Lee is het namelijk niet gebruiker dat een ontwikkelaar “non-release code direct toevoegt aan de master branch”. Zodra 0.18.1 wordt gereleased zal de ontwikkelaar zijn branch samenvoegen met de master branch, aldus Lee.